Har du köpt en elbil eller har du i alla fall kommit så långt i processen att du tänker köpa en elbil inom den närmaste framtiden? Kanske det till och med är dags att börja fundera på vart du ska ladda din elbil? Att installera en egen elbilsladdare är enklare, säkrare och upp till fyra gånger snabbare än ett vanligt vägguttag. Om du ska ha en elbilsladdare hemma på tomten rekommenderas att fastighetens huvudsäkring är på minst 20 A, detta är för att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid problem. Installationen av laddboxen görs direkt i din elcentral, därför kan du tyvärr inte utföra installationen på egen hand, dem måste utföras av en certifierad elektriker.

Fakta om elbilsladdare

När du ska välja elbilsladdare så borde säkerheten komma först. Det är bra om du ser till att din laddningsenhet är utrustad med ett skydd som löser ut kretsen om det skulle vara något som går fel. Vidare måste det ge isolering så att inga fel kan orsaka en farlig spänning i laddkabeln. Om faran skulle vara framme och ett jordningsfel uppstår i laddkabeln (eller fordonet) så ska jordfelsenheten i elbilsladdaren lösa ut kretsbrytaren för att förhindra farliga händelser. Elbilsladdaren bör testa sig själv och kalibrera innan den laddar. Den bör också stänga av sig själv vid överhettning eller andra liknande problem. Detta var några saker att ta i beaktande.

Trygg elbilsladdare

Om din elbilsladdare uppfyller alla kraven så kan du lugnt ladda din bil hemma under alla väderförhållanden. Du slipper tänka på om det är lämpligt att använda din elbilsladdare vid hög värme under sommaren eller vid eventuella åskoväder. Bara att veta detta ger en bra trygghet och du slipper oroa dig för att något allvarligt ska hända. Det finns elbilsladdare som kan ”koppla bort” enheter som utgör ett hot utan att stänga av själva laddningen.