Först var det fiber och fiberinstallationer som alla människor ville ha indraget på sin tomt eller i sin lägenhet. Sedan något år tillbaka (detta är ändå relativt nytt för privatpersoner) så handlar det mer om att installera laddbox hemma!

Det är många som önskar att kunna ladda sin elbil hemma på tomten och vill skaffa en egen elbilsladdare till sin elbil. Men det är inte riktigt alla som har möjligheten ännu att få en egen laddare. För de som bor i eget hus är det lättare då elbilsladdaren kan installeras på den egna egendomen/tomten men för den som bor i lägenheten blir det något mer komplicerat än så.

Brist på tekniker för elbilsladdare

Ett av problemen som har uppstått efter de stora påtryckningarna efter elbilsladdare, är att det råder brist på certifierade elektriker som kan installera elbilsladdare och laddboxar. Utbildningar och kurser har snabbt tagits fram för att förhindra brist på installatörer av laddboxar i framtiden vilket är jättebra. Det kommer verkligen att behövs många fler tekniker till detta. Tänk bara på hur många hushåll vi har i Sverige och så småningom kommer troligtvis många av dessa ha skaffat en egen elbil.

Ladda din elbil

Om du har turen att bo i villa så har du möjligheten inpå knuten, att kunna installera en laddbox precis utanför ditt hus. Bekvämare än så kan det ju inte bli! Om du är smart så skaffar du en elbilsladdare och beställer en elektriker (laddbox installatör) samtidigt så får du ta del av en bonus och betalar då bara 50% av kostnaden för installationen av laddboxen. Men tänkt på att bonusen enbart löser ut ifall du beställer installatör i samband med att du köper elbilsladdaren från samma ställe. Skynda dig att utnyttja bonusen innan det är för sent och det vet man aldrig riktigt när det blir.