I takt med Sveriges och världens omställning till elektricitet och elbilar så ökar uppdragen med att installera laddstation på sin egen tomt eller vid fastigheter och företag. Redan nu i omställningens begynnelse är trycket på laddstationer och laddstolpar mycket hög och det installeras laddstationer för fullt runt om i landet. Det kommer att behövas mängder med företag som utför dessa tjänster framöver och som tillverkar och säljer laddstationer. Kan vara bra att investera i ett sådant företag för framtiden kanske? Alla kommer så småningom att behöva någon form av laddstation, antingen att erbjuda sina anställda eller utanför husen på sin egen tomt.

Egen laddstation på tomten

Vad krävs för att kunna få installerat en egen laddstation på tomten och hur mycket kan det kosta? Att ladda en elbil hemma innebär en ökad belastning på elanläggningen och därför bör du allra först försäkra dig om att just din elanläggning klarar av denna belastning.  Om du behöver en större huvudsäkring blir du tvungen att kontakta ditt elnätsföretag så att den matande ledningen klarar detta. Att installera en egen laddstation innebär inte bara en ökad belastning tillfälligt utan även en ökad belastning över längre tid.

Installering av laddstation

Följande kan också vara bra att veta när det gäller att installera en egen laddstation på tomten. Det är viktigt att installationen alltid görs av ett elinstallationsföretag. Kontrollera innan om företaget du har tänkt att anlita finns godkända i elföretagens register (se ”Kolla elföretag”). Om du har tänkt att utnyttja det gröna elbidrag som finns att få via skatteverket innebär det också att du måste köpa laddstationen hos samma företag som du har tänkt att anlita för själva installationen. Annars får du inte nyttja hela bidraget utan endast dra av arbetskostnaden som ett vanligt ROT-avdrag och därmed går du miste om ganska många tusenlappar. Se till att uppdatera dig om det ”gröna” bidragets regler innan du köper en laddstation.